• Hizmetlerimiz

A. Denetim Hizmetleri

B. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

C. Mali Hukuk Hizmetleri

a. Vergi İhtilaflari ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmet Verilmesi

b. Ticaret Kanunu Kapsamında

c. İş mevzuatına yönelik hukuki destek verilmesi

d. İnsan Kaynakları Hizmetleri

D. Revizyon

E. Outsourcing (Muhasebe)

a. Muhasebe Hizmetleri

b. Bordro Hizmetleri

c. Raporlama Hizmetleri

d. Denetim Hizmetleri

F. Yönetim Danışmanlığı

a. Organizasyon Hizmetleri

G. Risk ve Fırsat Analizleri

a. Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi (Trasfer Pricing & Thin Capitalization)

b. İrtibat Bürosu ( Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi

c. Şirketlerin Belge Düzeni Risk Analizi

d. Yurt Dışına Ödemelerde Yanlış/Doğru Analizi

e. Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri Risk ve Firsat Analizi

f. Damga Vergisi Risk Analizi

g. Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliliği Analizi

h. Yöneticilerin Sorumluluk Analizi

H. Teşvik Danışmanlığı

I. Eğitim Hizmetleri

J. Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri


A. Denetim Hizmetleri

    İç Denetim ve Yapılanma Analizi
    KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
    Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
    Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri
    Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler
    Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
    SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
    İç kontrol sistem incelemeleri
    Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri

Yukarı

B. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

    Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
    Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
    Bireysel Vergileme Çözümleri
    Vergi Planlaması
    Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Danışmanlığı
    Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylaylı Vergiler Danışmanlığı

Yukarı

C. Mali Hukuk Hizmetleri

a. Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmet Verilmesi;

    Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
    Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili

Yukarı

b. Ticaret Kanunu Kapsamında;

    Yabancı sermaye ve yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarına yönelik hukuki danışmanlık
    Yabancıların Türkiye'de çalısma izinleri ve mülk edinmeleri hususunda karsılaştıkları sorunlara ilişkin hukuki destek sağlanması
    Şirket Değerlemelerinin veya sahip olduğu kıymetlerin değerlemelerinin yapılması
    Anonim şirketlerin, genel kurulları, sermaye artırımları, sermaye azaltımları, ana sözleşme tadilleri ve bu konularda karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlanması
    Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılastıkları sorunların çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
    Şahıs ve sermaye şirketlerinin iç yapılanması ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili hukuki destek verilmesi
    Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara hukuki hizmet verilmesi
    Şirketlerin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları çeşitli sözleşmelerin hazırlanması

Yukarı

c. İş mevzuatına yönelik hukuki destek verilmesi;

    Yeni İş Kanunu çerçevesinde Şirket yapılanması
    İş sözleşmelerinin hazırlanması
    Şirketlerin mevzuatta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgilendirilmesine yönelik bültenlerin hazırlanması

Yukarı

d. İnsan Kaynakları Hizmetleri

    Kurumumuz hizmet sunulan firmalarin ihtiyacı olan personel ve yönetici personel arayışlarına da yardımcı olmaya çalışmaktadır. Gizlilik prensibiyle hareket ederek, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri üzerine aranılan özelliklere ve düzeye uygun bir seçim için kurumumuz görüşme yaptığı ve istenilen kriterlere uygun adaylara, gerektiğinde yazılı, sözlü sınav sistemi de uygulayarak, firmalarımıza kaliteli, güvenilir, eğitimli ve nitelikli personel temini sağlamaktadır.

Yukarı

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

Firmamızın hizmet verdiği Sektörlerin Listesi;

Enerji ve Üretim Sektörü

    Enerji Üretimi
    Tekstil ve Konfeksiyon
    Tütün işleme
    Gıda
    Tarım Ürünleri
    Kimya Sanayi
    Makina Sanayi
    Maden İşletmeciliği
    Madeni yağlar
    Tıbbi Malzeme
    Kağıt, Plastik ve Ambalaj Sanayi
    Seramik ve Vitrifiye Ürünleri
    Madeni Eşya ve El Aletleri Sanayi
    Deri ve Deri Konfeksiyon Sanayi

Hizmet Sektörü

    Turizm ve Otel İşletmeciliği
    Seyehat Acentası
    Akaryakıt
    Deniz Taşımacılığı

Ticaret ve Pazarlama Sektörü

    Optik Ürünleri
    İlaç ve Tıbbi Malzeme
    Gıda ve Tüketim Malzemeleri
    Otomotiv Ticareti ve Pazarlama

İnşaat Sektörü

    Müteahhitlik Hizmetleri
    Yapı ve İnşaat Malzemeleri

D. Revizyon

    Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,
    Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, tahakkuklarının doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, · aritmetik ve oransal doğruluğu, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,
    Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,· kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak, ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,
    Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile, usule uygunluk, aritmetik doğruluk, muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,
    Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, evrak düzeni, kanuni süreler, içerik dikkate alınarak kontrolü,
    Kullanılan hesap planının yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
    Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü.

Yukarı

E. Outsourcing (Muhasebe)

Amacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi olusturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programlari gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlarındaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır.

Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.

Kısmı outsource kapsamında, aşagıdaki muhasebe, finans, raporlama, bordro ya da personel hizmetlerinden herhangi birinden faydalanılabilir yada tüm bu hizmetleri muhasebe, bordro ve finans hizmeti şeklinde bir paket olarak alabilirsiniz;

Yukarı

a. Muhasebe Hizmetleri

    Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilğili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
    Defter tutma hizmetinin yabancı dil bilen personelimizce üstlenilmesi.
    Enflasyon muhasebesi ile ilğili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalısmalarının yapılması yada kontrolünün gerçekleştirilmesi.
    Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
    KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

Yukarı


b. Bordro Hizmetleri

    Bordro hazırlama hizmetleri,
    Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
    SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
    Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

Yukarı


c. Raporlama Hizmetleri

    Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
    Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

Yukarı


d. Denetim Hizmetleri

    Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu` na uygunluğunun sağlanması,
    Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,
    Varolan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,
    Yolsuzluk Denetimi.

Yukarı

F. Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı departmanımız; iş hayatınızda karşılaştığınız problemlere çözüm getiren, büyüme sürecinizde değişikliklere uyum sağlamanızı kolaylaştıran ve organizasyonunuzun kâr potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmanıza yardımcı olan hizmetleri ile müşterilerimize yardımcı olmaktadır. Ayrı dallarda hizmet veren iç departmanın birleşmesinden oluşan Yönetim Danışmanlığı size yüksek kaliteli hizmeti ekonomik olarak alma olanağı sağlar.

Yukarı

a. Organizasyon Hizmetleri:

    Organizasyon şemalarının oluşturulması
    Şirket stratejisi ve politikası göz önüne alınarak mali ve idari operasyonların Satın Alma ve Stok Kontrol, Bütçe ve Bütçe Kontrol, Kasa, Çek Senet Takip, Personel, Faturalama, İç Kontrol gibi yönetmelikler yardımı ile düzenlenmesi
    İç kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve hazırlanan prosedürlerin uygulanmasının sağlanması amacıyla personele gerekli eğitimin verilmesi
    Değişim Yönetimi

Yukarı

G. Risk ve Fırsat Analizleri

Amacımız çok çeşitli mevzuat içine serpiştirilmiş müesseseleri dikkate alarak şirket uygulamalarını üst düzeyde ikili görüşmelerle hızlıca gözden geçirmek ve varsa kullanılabilecek vergi vb. avantaj ve teşvikler konusunda şirketleri bilgilendirmek, akabinde de bu avantaj veya teşvikten yararlanma süresince destek olmaktır.

Uzun yıllar boyunca yaptıgımız çalısmaların firmamızda oluşturduğu birikimleri, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı muktezalarını , inceleme elemanlarının konuya yaklaşımlarını da dikkate alarak şirketlerde rastlanabilecek sık yapılan hataları ve riskleri tahlile tabi tutup sınıflama gayreti içindeyiz.

Bu çerçevede şirket uygulamalarını üst düzeyde, ikili görüşmeler yoluyla, hızlıca gözden geçirmek ve varsa tipik hataları belirleyip, çözüm önerileri getirerek, konunun çözümünde şirketlere destek sağlamaktır.

Yukarı

a. Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Risk Analizi ( Trasfer Pricing & Thin Capitalization )

Son yıllarda yapılan vergi incelemelerinde ilk etapta incelenen ve en çok eleştirilen konu ilişkili şirketleri arasındaki borç, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması olmuştur.

Şirketler mal veya hizmete fazla bedel ödemekle veya almakla eleştirilmiş, borç ilişkisi örtülü sermaye olarak nitelendirilerek bu borçla ilgili faiz ve kur farkının gider olarak dikkate alınmış olması tahriyat konusu yapılmıştır. Gerek uygulamalar da, gerekse eğitimler sırasında karşılaştığımız soruları, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığı ve OECD yaklaşımlarını, başka ülkelerin tecrübelerini dikkate alarak bu konudaki riskleri asgariye indirme konusunda şirketlere destek vermeyi amaçlıyoruz.

Özellikle Türk Mevzuatının bu konularda ayrıntılı hükümler içermemesi nedeniyle, yaygın müşteri ağımız ve yetkin uzmanlarımız ile sahip olduğumuz deneyim sayesinde, vergi idaresinin muhtemel yaklaşımını öngörerek şirket yönetimlerine güvenli karar alma imkanı sağlıyoruz.

Son yıllarda dünyada ve çevre ülkelerde yogunlaşan yeni ve özellikle dokümantasyon ile ilgili mevzuat, transfer fiyatlamasının bir yandan ciddi ihtilaflara yol açan bir risk yönetim sorunu, bir yandan da şirketler içi ciddi bir planlama firsatı haline gelmesine yol açmaktadır.

Dinçer BAYDAR olarak şirketlere hem yerel düzeyde, hem de güçlü iletişim ağımız aracılığıyla uluslararası düzeyde ilişkili şirketler ile işlemleri konusunda,

    Etkin risk yönetimi
    Optimal vergi stratejisi
    Uygun fiyatlama metodolojileri
    Fiyat kıyaslama analizleri
    Dokümantasyon hazırlığı
    İhtilaf yönetimi

açılarından kapsamlı danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türk şirketlerinin de, artan yurt dişi operasyonları nedeniyle, bu konuda ciddi bir hazırlık içinde bulunması gerektiğine inanıyoruz.

Yukarı

b. İrtibat Bürosu ( Liaison Office) Faaliyetleri Risk Analizi

İrtibat bürolarında yürütülen faaliyetlerin vergi ve diger mevzuat hükümleri çerçevesinde riskler yaratabileceği görülmektedir. Oluşturduğumuz uzmanlık gurubumuz, irtibat bürolarının mevcut faaliyetlerini inceleyerek, durumları ile ilgili değerlendirmeler sunmaktadir.

İlk etapta geniş bir değerlendirme yapılarak tüm yasal hükümler çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin irtibat bürosu mantığına uygunluğu konusu irdelenmektedir. Hazırlanan raporda riskli alanlar ve bu konulardaki çözüm önerilerimize yer verilmektedir.

İlk çalısma sonrasında her yıl düzenli olarak yapılan kısa değerlendirme çalısmaları, uygunluk değerlendirmeleri ile desteklenmektedir.

Yukarı

c. Şirketlerin Belge Düzeni Risk Analizi

Şirketler aldıkları, eksik düzenledikleri veya düzenlemedikleri belgeleri belge düzenindeki eksiklikler veya hatalar nedeni ile oldukça büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler.

Amacımız şirketin kullandığı belgeleri tespit edip, kullanılması gereken belgeler ile karşılaştırıp alınması gereken önlemleri belirleme, konuya ilişkin şirket personelinde farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılması çabalarına destek olmaktır.

Yukarı

d. Yurt Dışına Ödemelerde Yanlış/Doğru Analizi

Hemem hemen tüm şirketlerin bir yabancı şirketle mal veya hizmet alım satım ilişkisi mevcuttur. Özellikle yurt dışından yapılan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerde çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekmektedir.

Amacımız şirketlerin bu tür ödemelerini gözden geçirerek tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında olduğu gibi tüm imkanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı konularında şirketlere destek sağlamaktadır.

Yukarı

e. Serbest Bölgeler, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark Faaliyetleri Risk ve Fırsat Analizi

Yirmi yılı aşkın bir süredir çok yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye'deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmus şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye'deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır. Bu nedenlerle de serbest bölge kanalıyla mal alan veya satan firmalarda riskli uygulamaların varlığını gözlemliyoruz.

Amacımız mevcut yapı ve mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek serbest bölge gerekse teknoparklarda uygulamaların risksiz sürdürülebilmesine yardımcı olmak ve yararlanılabilecek fırsatlar konusunda işletmeyi haberdar etmektedir.

Yukarı

f. Damga Vergisi Risk Analizi

Mali idare, şirketlerin düzenlediği türlü belgeleri sözleşme ya da damga vergisine tabi diğer belgeler kapsamında değerlendirerek eleştirebilmektedir.
Damga vergisi risk analizi ekibimiz şirketinizin düzenlediği tüm belgeleri gözden geçirerek hazırlayacağı raporda, riskli alanlara ve bu konudaki çözüm önerilerimize yer verecektir.

Yukarı

g. Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında (TTK 324) Sermaye Yeterliligi Analizi

Daha ziyade olaya hukuki boyutlarıyla yaklaştığımız bu çalışmalarımızla, şirketlerin, TTK 324. maddesi kapsamında aşama aşama , özkaynaklarını koruma oranlarına göre atmaları gereken zorunlu adımlar ve hukuki işlemler konusunda destek olmayı amaçlıyoruz.

Yukarı

h. Yöneticilerin Sorumluluk Analizi

Yaptığımız çalısmalar sırasında, birçok şirketlerde üst düzeyde sorumluluklar alan yöneticilerin, gelir getirici faaliyetlere odaklı çalısmaları nedeni ile, kendileri ve şirket için hukuki sorumluluk doğurabilecek bir çok konuda daha ziyade ise yeterli dikkati gösteremediğini gözlemledik. Bu konuda çalısmalarımızla üst düzey yöneticilere destek olmayı amaçlıyoruz.

Yukarı

H. Teşvik Danışmanlığı

Mevcut veya yeni başlayan her türlü projenin teşvik mevzuatı çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutularak, tüm imkanlardan tam ve yerinde yararlanılıp yararlanılmadıgının gözden geçirilmesi, yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi, alınması, kapatılması aşamalarında danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Yukarı

I. Eğitim Hizmetleri

Her gün her biri sektörlerinin öncüsü yüzlerce firmadan gelen sorunlara çözüm üretiyoruz. Eğitimlerimizde de, bu "birikimi paylaşmayı" hedefliyoruz. "Yaşanmış örneklerden" hareketle konuların özetlenmesi, görüş ve önerilerimizin açıkça ortaya konulması temel metodumuzu oluşturmaktadır. Toplantılardan önce veya toplantılar sırasında tarafımıza iletilen konuyla ilgili tüm "sorular" ve bu sorulara verilen cevapların da bu çalışmaların verimini artırdığını düşünüyoruz.

Özellikle "sektörel" veya "spesifik" konularda yürüttüğümüz alt grup çalışmalarında "interaktif" katılımı sağlıyoruz. Özetle, bu çalışmalarımız sırasında "teori" ile yargı kararları ve idari uygulamaları da dikkate alarak "pratiği" birleştiriyoruz.

Yukarı

J. Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetleri

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

Aşağıda ana başlıklarıyla Dolaylı Vergiler, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlık hizmetlerimiz sıralanmıştır:

    Gümrük Uygulamaları Risk Analizi
    Gümrük Uygulamaları Firsat Analizi
    Tarife Pozisyonu Tespiti
    Gümrük Vergileri
    KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları
    ÖTV Uygulamaları
    Gümrük Kıymetı
    Royalti Uygulamaları
    Dış Ticarette Standardizasyon
    Geçici İthalat
    Bedelsiz İthalat
    Dolaşım Belgeleri ve Menşe Sertifikaları (A.TR,EUR.1)
    Gümrük Antrepoları
    Finansal Leasing (Cross Border Leasing)
    Serbest Bölgeler
    Avrupa Birligi Uygulamaları
    Serbest Ticaret Antlaşmaları
    Sonradan Kontrol Belgesi
    Dahilde İşleme
    Hariçte İşleme

E-posta Girişi